Sand Storm
Tai Avatar, Game Avatar, Hack Avatar
Wap Tải Game Miễn Phí
Game Online Hót Nhất 2014
*Tải UC Browser - Trình duyệt di động lướt web cực nhanh
Tải Avatar , Tải Hack Avatar
hayko.us
- Download phiên bản avatar mới nhất tại đây.
Tính năng: - Auto chăm sóc Nộng Trại và auto tự động trả lời cô giáo Anh Việt
- Auto giúp đỡ những người xung quanh khi đến khu Cô Giáo...
- Nông trại (hỗ trợ các chức năng chăm sóc nông trại)
- Vật nuôi (hỗ trợ chăm sóc và bán vật nuôi (bán riêng lẻ hoặc bán tất cả)
- Mua Full VP (tự động mua full những vật phẩm cần thiết cho nông trại)
- Cửa hàng (Mua vật phẩm bằng số lượng)
- Đăng xuất.
- Chuyển NV.
- Tác giả: Nobita.

Tính năng: - Chăm sóc nhanh (tưới nưới + cho ăn + diệt sâu, cỏ + chữa bệnh)
- Chăm sóc All (như Chăm sóc nhanh + bón phân + bơm thuốc)
- Nông trại (hỗ trợ các chức năng chăm sóc nông trại)
- Vật nuôi (hỗ trợ chăm sóc và bán vật nuôi (bán riêng lẻ hoặc bán tất cả)
- Mua Full VP (tự động mua full những vật phẩm cần thiết cho nông trại)
- Cửa hàng (Mua vật phẩm bằng số lượng)
- Đăng xuất.
- Chuyển NV.
- Tác giả: Nobita.

Tính năng: - Chăm sóc nhanh (tưới nưới + cho ăn + diệt sâu, cỏ + chữa bệnh)
- Chăm sóc All (như Chăm sóc nhanh + bón phân + bơm thuốc)
- Nông trại (hỗ trợ các chức năng chăm sóc nông trại)
- Vật nuôi (hỗ trợ chăm sóc và bán vật nuôi (bán riêng lẻ hoặc bán tất cả)
- Mua Full VP (tự động mua full những vật phẩm cần thiết cho nông trại)
- Cửa hàng (Mua vật phẩm bằng số lượng)
- Đăng xuất.
- Chuyển NV.
- Tác giả: Nobita.

Tính năng: - Mua vật phẩm nhập số lượng
- Tự động mua vật phẩm khi hết
+ Rút tiền nhanh
+ Hỗ trợ rút tiền
+ Menu Auto gồm: Xem giờ, Cho ăn xin,Auto Kiss, Auto Chat
+ Công trình
+ Đăng xuất
+ Chuyển nhân vật
- Cải tiến code chăm sóc ...

Tính năng: - Chăm sóc nhanh (tưới nưới + cho ăn + diệt sâu, cỏ + chữa bệnh)
- Chăm sóc All (như Chăm sóc nhanh + bón phân + bơm thuốc)
- Nông trại (hỗ trợ các chức năng chăm sóc nông trại)
- Vật nuôi (hỗ trợ chăm sóc và bán vật nuôi (bán riêng lẻ hoặc bán tất cả)
- Mua Full VP (tự động mua full những vật phẩm cần thiết cho nông trại)
- Cửa hàng (Mua vật phẩm bằng số lượng)
- Đăng xuất.
- Chuyển NV.
- Tác giả: Nobita.

Tính năng: - Avatar 2.4.1 mod Auto Click phím gọi . Nhấn giữ phím Gọi ,
- Avatar 2.4.1 mod Auto Click phím Thăng. Nhấn giữ phím # đ.
- Avatar 2.4.1 auto click phím gọi ghép x2

Avatar Mod Phím Số
- phiên bản Avatar 241 mod phím điều hướng thành số 2, 4, 6, 8, 5 hỗ trợ cho các máy không có phím điều hướng, máy liệt phím
* Phiên bản Avatar 241 mod phím điều hướng thành số 2, 4, 6, 8, 5, mod phím chọn trái thành * và phím chọn phải thành # hỗ trợ cho các máy cảm ứng không có phím chọn trái và phải
* phiên bản Avatar 241 mod phím điều hướng thành số 2, 4, 6, 8, 5 hỗ trợ cho các máy không có phím điều hướng, máy liệt phím
* Giới thiệu: phiên bản Avatar 241 mod phím điều hướng thành số 2, 4, 6, 8, 5, mod phím chọn trái thành * và phím chọn phải thành # hỗ trợ cho các máy cảm ứng không có phím chọn trái và phải
Mục Auto Click
* Giới thiệu: phiên bản Avatar 2.4.1 mod Auto Click phím gọi. Nhấn giữ phím Gọi để bật menu Auto Click, Thêm chức năng chỉnh ánh sáng màn hình trong menu auto click. * Giới thiệu: phiên bản Avatar 2.4.1 mod Auto Click phím Thăng. Nhấn giữ phím # để bật menu Auto Click, Thêm chức năng chỉnh ánh sáng màn hình trong menu auto click.
* Giới thiệu: Phiên bản cho phép bạn thêm chức năng auto reload cho ứng dụng, có thể lập lại các thao tác đã ghi nhận, gần giống với auto... vào game giữ nút (*) để sự dụng
Mục Ghép X2
* Giới thiệu: phiên bản Avatar 2.4.1 auto Farm ghép x2 fix ứng dụng sai cho những bạn muốn chới 2 nick trên cùng một máy * Giới thiệu: phiên bản Avatar 2.4.1 auto click phím gọi ghép x2 fix ứng dụng sai cho những bạn muốn chới 2 nick trên cùng một máy
Game Online đẳng cấp

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
WWW.HAYKO.US